Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

CeBIT Future Match 2014: Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών-Τεχνολογικών Συναντήσεων στον Τομέα της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/3/2014

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών - τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων Future Match, από 10 έως 14 Μαρτίου 2014, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της έκθεσης CeBIT από το Enterprise Europe Network Niedersachsen, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas. Η φετινή διοργάνωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων Future Match 2014 πραγματοποιείται στον ειδικό εκθεσιακό χώρο Future Parκ, στις εγκαταστάσεις της CeBIT και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
  • Ηλεκτρονικής/ Μικροηλεκτρονικής
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Τεχνολογία & ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Δικτυακή τεχνολογία & εφαρμογές
  • Εφαρμογές λογισμικού
  • Πολυμέσα
  • Hλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services)
  • Συστήματα πληροφορικής με οικολογικό προσανατολισμό
  • Ευφυής ανάλυση και προστασία δεδομένων (Datability). Η CeBIT, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να προσελκύσει τους σημαντικότερους εκπροσώπους του χώρου της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του έτους 2013 στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 εκθέτες και 280.000 επισκέπτες,το Δίκτυο Enterprise Europe Network πραγματοποίησε εκδήλωση με περισσότερες από 1.250 προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (one-to-one meetings) με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας ή την επέκταση σε νέες αγορές. Οφέλη συμμετοχής Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διαδικασία εγγραφής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 23 Φεβρουαρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση argyroulis@help-forward.gr. Επίσης θα λάβουν οδηγίες για την υποβολή του επιχειρηματικού-τεχνολογικού τους προφίλ προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις κατ'ιδίαν συναντήσεις με εταίρους της επιλογής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις απαιτούν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Κόστος εγγραφής Το κόστος εγγραφής στην εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ανέρχεται στα 110 ευρώ(επιπλέον 19% ΦΠΑ) και περιλαμβάνει εισιτήρια για ελεύθερη ημερήσια είσοδο στο χώρο της έκθεσης για δύο άτομα. Φέτος υπάρχει ειδική προσφορά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του τομέα ΤΠΕ (π.χ. στην υγεία, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ενέργεια, κλπ.) η οποία αφορά στη δωρεάν εγγραφή τους στην εκδήλωση FutureMatch. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναζητούν τεχνολογικές λύσεις από τον τομέα ΤΠΕ μέσω του προφίλ που θα υποβάλλουν. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση και την οργάνωση της συμμετοχής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ.Βασίλη Αργυρούλη στο τηλέφωνο 210 360 7690.