Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

"Ορίζοντας 2020": Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων "Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή", "Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/1/2014

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas , διοργανώνει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 μεταξύ 10:00-14:00 στην Αθήνα, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα:
Ορίζοντας 2020 Παρουσίαση των πρώτων προκηρύξεων Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στις τελευταίες προσκλήσεις των θεματικών προτεραιοτήτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Electra Palace (N. Νικοδήμου 18-20). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας από Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόγραμμα και εγγραφές Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα καθώς και για να εγγραφείτε, πατήστε εδώ. Παρουσιάσεις
  • Απολογισμός και συμπεράσματα της ελληνικής συμμετοχής στην τελευταία πρόσκληση της θεματικής προτεραιότητας “Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP)”
  • Παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας “Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή”
  • Προτεραιότητες της Ελλάδος στον τομέα Περιβάλλοντος – συνέργειες με Ελληνικά προγράμματα
  • Παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας “Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών”
  • Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής και αναζήτηση συνεργατών. Εnterprise Europe Network Περισσότερες πληροφορίες
  • ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Δρ. Απόστολος Δημητριάδης, τηλ. 2310 552791, adimi@help-forward.gr Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Δέσποινα Αδαμίδου, τηλ. 2103607690, adamidou@help-forward.gr.
  • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, 2310 552791, epaminondas@help-forward.gr Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, 210 7458064, agypa@gsrt.gr.