Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

1. Direct costing for Large Research Infrastructures στο πρόγραμμα HORIZON 2020:
  • Ορισμός και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φορέων
  • Διαδικασία εφαρμογής
2. Σύνοψη νέων κανονισμών του προγράμματος HORIZON 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17/1/2014

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα HORIZON 2020 και μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνουν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα, εκδήλωση ενημέρωσης με θέματα: 1. Direct costing for Large Research Infrastructures στο πρόγραμμα HORIZON 2020:
  • Ορισμός και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φορέων
  • Διαδικασία εφαρμογής
2. Σύνοψη νέων κανονισμών του προγράμματος HORIZON 2020
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Acropolis (Παρθενώνος 19-25, Αθήνα, στάση μετρό Ακρόπολη ή Συγγρού-Φιξ) μεταξύ 11:00 - 14:30. Σε ποιους απευθύνεται: Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε Τμήματα/ Μονάδες Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ερευνητικών Κέντρων. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Στόχοι της εκδήλωσης: • Οι νέοι οικονομικοί κανονισμοί του προγράμματος HORIZON 2020 επιβάλλουν σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς να δηλώνουν τις έμμεσες δαπάνες τους ως ποσοστό 25% των άμεσων δαπανών. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα μειωμένης χρηματοδότησης σε σύγκριση με τα έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, ιδίως στα ερευνητικά κέντρα που χρησιμοποιούν αναλυτική μέθοδο προσδιορισμού των έμμεσων δαπανών τους (Actual Indirect Cost Method). • Γιαυτό το λόγο, στο πρόγραμμα HORIZON 2020 προβλέπεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δηλώνουν ως άμεσες δαπάνες (Direct Costs) κάποιες από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία μεγάλων ερευνητικών υποδομών/ εξοπλισμού. • Προκειμένου να υπαχθεί ένας φορέας στην κατηγορία «Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών» (Large Research Infrastructure), πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές που διαχειρίζεται και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των ερευνητικών του έργων (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Στην κατηγορία αυτή αναμένεται ότι θα μπορούν να υπαχθούν κυρίως κάποια ερευνητικά κέντρα. • Η συνάντηση έχει σαν στόχο να προσφέρει στους εκπροσώπους των ερευνητικών κέντρων πληροφορίες για τον ορισμό των «Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών», τις προϋποθέσεις υπαγωγής των φορέων στην κατηγορία αυτή καθώς και τη διαδικασία εφαρμογής, ώστε να επωφεληθούν με αυξημένη κοινοτική χρηματοδότηση. • Επιπλέον, η συνάντηση στοχεύει να παράσχει στους συμμετέχοντες αρχική πληροφόρηση για τους νέους κανόνες συμμετοχής στα έργα του HORIZON 2020 με έμφαση στα οικονομικά θέματα. Πληροφορίες: Για να δείτε την ατζέντα και να εγγραφείτε παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρουσιάσεις
  • Σύνοψη νέων κανονισμών του προγράμματος HORIZON 2020
  • Direct costing for Large Research Infrastructures στο πρόγραμμα HORIZON 2020 Περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Βαγγέλης Αργουδέλης, τηλ. 210 3607690, vangelis@help-forward.gr Εθνικό Σημείο Επαφής για Οικονομικά & Νομικά Θέματα του Προγράμματος HORIZON 2020