Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

H2020:Open for Business

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/2/2014

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network - Hellas , διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο
Η2020:Open for Business
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) και απευθύνεται στις κρητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) καθώς και σε εκείνες που φιλοξενούνται στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη για τα έτη 2014-2020 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 καθώς και των προκηρύξεων που αφορούν στη συμμετοχή ΜμΕ SME Instrument . Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν οι νέοι οικονομικοί κανονισμοί και νομικά θέματα. Πληροφορίες Για περισσότερες πληρoφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Παναγιώτη Ιγνατιάδη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΕΤΕΠ Κρήτης Τηλ.: 2810 391954 E-mail: Ignatiadis@help-forward.gr