Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Mission for Growth 2014: Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα - Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/3/2014

Το Enterprise Europe Network - Hellas προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο να συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση διμερών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2014. H εκδήλωση γίνεται σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης του 2013 (474 συμμετοχές και πάνω από 1200 διμερείς συναντήσεις). Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, από τον κ. Antonio Tajani Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπο κ. Μαρία Δαμανάκη, το Υπουργείο Τουρισμού και το Enterprise Europe Network - Hellas. Βασικές θεματικές κατηγορίες Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

  • Αγρο-διατροφικός κλάδος / Επεξεργασία τροφίμων / Ιχθυοκαλλιέργειες
  • Ενέργεια
  • Βιοτεχνολογία / Φαρμακευτική Βιομηχανία / Επιστήμες Υγείας
  • Τουρισμός Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, να προσεγγίσουν νέους πελάτες/προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα και να προχωρήσουν σε νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες. Διαδικασία συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 5 Μαρτίου 2014, υποβάλλοντας το προφίλ τους μέσω της ιστοσελίδας www.b2match.eu/m4g-Greece2014. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. (*) Παρακαλείστε κατά την εγγραφή σας στην εκδήλωση να αναφέρετε ως γραφείο υποστήριξης το GR - PRAXI / HELP-FORWARD Network Σημαντικές ημερομηνίες
  • 20 Ιανουαρίου - 5 Μαρτίου: Προθεσμία υποβολής προφίλ
  • 25- Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου: Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατ' ιδίαν συναντήσεις
  • 8 Μαρτίου: Ενημέρωση συμμετεχόντων για το πρόγραμμα συναντήσεων
  • 11 Μαρτίου: Η εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων Περισσότερες πληροφορίες
  • Παναγιώτης Καρνιούρας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τηλ: 210 3607690, karniouras@help-forward.gr