Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα δικτύωσης και ενημέρωσης για τις προκηρύξεις των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων PCP και PPI του προγράμματος "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/1/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG CONNECT, διοργανώνει στις 23 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης σχετικά με τις νέες προκηρύξεις των χρηματοδοτικών εργαλείων Pre-Commercial Procurements (PCP) και Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) του προγράμματος εργασίας του ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 . Η ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς αγοραστές (procurers)στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής. Για να δείτε το πλήρες κείμενο στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για να έχετε πρόσβαση στην ατζέντα της ημερίδας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.