Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

ΗORIZON2020/Secure Societies “1η Ημερίδα Εμπλεκομένων Φορέων"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/1/2014

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network - Hellas, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνουν την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου μεταξύ 8:30 με 17:00, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: ΗORIZON2020/Secure Societies “1η Ημερίδα Εμπλεκομένων Φορέων Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση επί των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με το H2020/Secure Societies και, κυρίως, η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των τριών βασικών «κοινοτήτων» που συμμετέχουν σε αυτό (ακαδημαϊκή/ερευνητική – βιομηχανική – τελικοί χρήστες). Στην ημερίδα έχει εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή ομιλητών και εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από συνδέσμους εταιρειών, (κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), ακαδημαϊκούς φορείς καθώς και από τους επιχειρησιακούς φορείς που θα αποτελέσουν τους τελικούς χρήστες (end-users) των προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης του Η2020/Secure Societies. Σχετικά αρχεία Πρόγραμμα Φόρμα συμμετοχής Παρουσιάσεις Μέρος 1ο, Εισαγωγή στο H2020/SS – Γενικές Παρουσιάσεις Τελικών Χρηστών
 • Παρουσίαση H2020/Secure Societies
 • Ενημέρωση από Εθν. Εκπρόσωπο Η2020/SS
 • ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
 • ΥΠτΠ&ΔΤ/KEMEA
 • ΥΝΑ/ΕΥΣΕΔ Μέρος 2ο, Βιομηχανική – Ακαδημαϊκή Συμμετοχή
 • Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.
 • ΕΑΒ ΑΕ
 • Σ.Ε.Κ.Π.Υ.
 • Σ.Ε.Κ.Ε.E.
 • ΑΣΕΙ Μέρος 3ο, Ειδικά Ενδιαφέροντα Τελικών Χρηστών
 • ΓΕΕΘΑ/ΔΙΜΕΤ
 • ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ
 • ΓΕΕΘΑ/Α6
 • ΓΕΕΘΑ/Α8
 • ΓΕΝ/Α1 – ΚΑΣΜΝ
 • ΥΠτΠ&ΔΤ/KEMEA
 • ΥΝΑ/ΛΣ/ΔΙΠΘΑΚ
 • ΓΕΕΘΑ/Α1 Μέρος 4ο, Αποτελέσματα FP7 – Επιτυχημένα Προγράμματα
 • PERSEUS – ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • E-SPONDER – EXUS
 • SGL FOR USAR – ΕΜΠ
 • COSMIC – European Dynamics
 • TALOS – ΕΑΒ ΑΕ