Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Industrial Technologies 2014: Εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/4/2014

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών και των βιομηχανικών διεργασιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, στις 11 Απριλίου 2014 στην Αθήνα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου Industrial Technologies 2014 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας. Αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό εντός και εκτός Ευρώπης. Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στον Ορίζοντα 2020, το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η συμμετοχή στην Εκδήλωση Τεχνολογικών-Επιχειρηματικών Συναντήσεων στις 11 Απριλίου είναι δωρεάν http://b2match.eu/industrialtechnologies2014/ Χρονοδιάγραμμα
  • 4 Απριλίου 2014: Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής και εισαγωγής προφίλ
  • 28 Μαρτίου - 8 Απριλίου 2014: Προθεσμία για προγραμματισμό συναντήσεων
  • 11 Απριλίου: Διεξαγωγή εκδήλωσης
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για την προτεραιότητα LEIT/NMP, συντονιστής του δικτύου NMP TeAm και μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: κ. Απόστολο Δημητριάδη, (2310 552791) Δίκτυο ΠΡΑΞΗ