Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

«Ορίζοντας 2020» Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση της θεματικής προτεραιότητας του Horizon 2020;Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή, Βιοτεχνολογία;

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/12/2014

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνει τη Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2014 εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: Ορίζοντας 2020 Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση της θεματικής προτεραιότητας του Horizon 2020 “Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή, Βιοτεχνολογία”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', Αγία Παρασκευή, Αθήνα), μεταξύ 10:00 – 13:00. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας από Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.