Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Τεχνολογία Επεξεργασίας Επιφανειών - EUROFINISH 2003

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/10/2003

Η EUROFINISH 2003 είναι διετής διεθνής έκθεση τεχνολογίας επεξεργασίας επιφανειών και φέτος πραγματοποιείται για 5η φορά. Ταυτόχρονα με την έκθεση, το δίκτυο των IRC διοργανώνει εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας για επιχειρήσεις και εργαστήρια με δραστηριότητα στον τομέα αυτό που αναζητούν καινοτομικές λύσεις, τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία ή επέκταση των επαφών τους σε νέες αγορές. Η ημερίδα επικεντρώνεται σε προϊόντα, διεργασίες, εξοπλισμό, υπηρεσίες αλλά και ερευνητική δραστηριότητα στους ακόλουθους τεχνολογικούς τομείς: - Επιφανειακή προετοιμασία και καθαρισμός - Επιστρώσεις μεταλλικές, κεραμικές, οργανικές και μετατροπής - Τεχνικές γαλβανισμού, θερμικού ψεκασμού, κενού, πλάσμα κλπ. - Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και εργαλεία σχεδιασμού διεργασιών - Υλικά υποστρώματος (μέταλλα, γυαλί, ξύλο, κεραμικά, πλαστικά κ.ά.) - Προστασία περιβάλλοντος

 

Πόρισμα

Το δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε με επιτυχία στην ημερίδα εκπροσωπώντας τέσσερα εργαστήρια ερευνητικών ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων της χώρας και μία μεγάλη βιομηχανία, ενώ παράλληλα υποστήριξε την ίδια συμμετοχή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα του γαλβανισμού προϊόντων χάλυβα. Η όλη διοργάνωση κρίνεται επιτυχημένη, όσον αφορά τόσο στον αριθμό, όσο και στην ποιότητα των συναντήσεων που έλαβαν χώρα. Για λογαριασμό των φορέων που εκπροσωπήθηκαν διεξήχθησαν συνολικά 42 συναντήσεις. Οι επαφές αναμένεται οτι θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά στη διεθνή δικτύωση των φορέων που εκπροσωπήθηκαν ή συμμετείχαν, καθώς τουλάχιστον 23 από αυτές συμφωνήθηκε να συνεχιστούν με περαιτέρω άμεση επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 99 οργανισμοί από 11 χώρες, εκ των οποίων 10 ήταν ερευνητικά κέντρα, 11 ήταν Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 77 ήταν επιχειρήσεις. Ενδεικτικό της επιτυχίας της ημερίδας είναι το γεγονός οτι συμμετείχαν σε αυτή εταιρείες όπως οι Procter & Gamble, Agfa-Gevaert και Arcelor.