Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

FutureMatch at CeBIT 2015

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/3/2015

2) Στην έκθεση CeBIT 2015 ( www.futurematch.cebit.de ), μεταξύ 16-20 Μαρτίου 2015 (με έμφαση στις 3 πρώτες ημέρες) υπάρχει η ίδια δυνατότητα για προκαθορισμένες συναντήσεις. Το 2014 η αντίστοιχη εκδήλωση προσέλκυσε 280 εταιρείες και έγιναν περισσότερες από 1200 συναντήσεις. Για την τρέχουσα εκδήλωση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ: www.b2match.eu/futurematch2015 (επιλέξτε ως γραφείο υποστήριξης το GR PRAXI Network). Η εκδήλωση έχει κόστος 110€ στο οποίο περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδου για όσες ημέρες θα παρευρεθείτε και για 2 άτομα. Προθεσμία εγγραφής: 2/3/2015 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Κ.Καραμάνη (karamanis@help-forward.gr, 210 3607690).