Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Χρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία - Ορίζοντας 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/4/2015

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας & Έρευνας ΑΜΘ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: "Χρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία - Ορίζοντας 2020" την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ. στην Καβάλα (ξενοδοχείο GALAXY, Ελ. Βενιζέλου 27). Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση “Χρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία - Ορίζοντας 2020” θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αφορούν τις καινοτόμες ΜΜΕ και να δικτυωθούν με πιθανούς εταίρους. Η εκδήλωση αφορά επιχειρήσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν σε προτάσεις έργων στο πλαίσιο του προγράμματος 'Ορίζοντας 2020'. Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα για διμερείς συναντήσεις εργασίας των επιχειρήσεων με ειδικούς του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network Hellas καθώς και με ερευνητές των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Π.Α.Μ.-Θ. με σκοπό την εξατομικευμένη ενημέρωση καθώς και τη δικτύωση για την ανάπτυξη συνεργασιών και την από κοινού εξεύρεση χρηματοδότησης. Πρόγραμμα Εγγραφή