Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

E2Tech4Cities: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της ενέργειας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/6/2015

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “E2Tech4Cities”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στις 18 Ιουνίου 2015 και διοργανώνεται από τον οργανισμό Impulse Brussels και Enterprise Europe Northern Ireland με συνδιοργανωτή το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η άμεση διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων (ακαδημαϊκών και δημοσίων) του κλάδου της ενέργειας από όλο τον κόσμο που επιθυμούν:

  • να προωθήσουν ή να αναζητήσουν νέα προϊόντα και τεχνολογίες
  • να αναζητήσουν εταίρους για την κατάθεση προτάσεων σε επικείμενες προσκλήσεις του “Horizon 2020” 
  • να διερευνήσουν τις τάσεις στον ενεργειακό κλάδο διεθνώς

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξής θεματικές περιοχές: - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια - Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) για πόλεις, έξυπνες πόλεις και κοινότητες - Ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές - Δυνατότητες συνεργασίας σε επικείμενες προσκλήσεις του Η2020 - Διαχείριση ενέργειας - Ανάκτηση ενέργειας - Έξυπνα δίκτυα και ενοποίηση ενεργειακών συστημάτων. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου 2015 EU Sustainable Energy Week Policy Conference (www.eusew.eu/) που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, 16-18 Ιουνίου 2015, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει πολλές συνεδρίες πολιτικής σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση

Η συμμετοχή στην εκδήλωση “E2Tech4Cities” είναι δωρεάν. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου, κα. Αγγελική-Ελένη Βροχίδου, τηλ: 2810 391963, email: vrochidou@help-forward.gr