Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2003 - Διεθνής συνεργασία σε Ιατρικές τεχνολογίες

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/11/2003

Η διημερίδα τεχνολογικών συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2003, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως στις ιατρικές τεχνολογίες. Η MEDICA συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 3.500 εκθέτες από 60 και πλέον χώρες του κόσμου. Διοργανώνεται από το Δίκτυο των Innovation Relay Centres σε συνέχεια της επιτυχημένης περσινής εκδήλωσης, η οποία προσέλκυσε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες. Οι θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: - Εργαστηριακός εξοπλισμός - Ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικές τεχνολογίες - Διαγνωστικές συσκευές - Συστήματα φυσιοθεραπείας - Τεχνολογίες ορθοπεδικής - Εξοπλισμός άμεσης επέμβασης και διάσωσης - Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών - Ιατρικά έπιπλα, εξοπλισμός ιατρείων Εταιρείες και εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας (προϊόντα και έρευνα) μπορούν να συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις με πιθανούς εταίρους από όλη την Ευρώπη με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, βιομηχανικής υπεργολαβίας, εμπορικής προώθησης και κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. ---Προθεσμία για υποβολή τεχνολογικού προφίλ και συμμετοχή στον κατάλογο: 23/9/2003 ---