Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση της κοινωνικής πρόκλησης του Ορίζοντα 2020 "Έξυπνες, Οικολογικές και Ενοποιημένες Μεταφορές"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 6/2/2015

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) διοργανώνουν με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση της κοινωνικής πρόκλησης του Ορίζοντα 2020 “Έξυπνες, Οικολογικές και Ενοποιημένες Μεταφορές” Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015, μεταξύ 10:00-14:30 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικά αρχεία - Πρόσκληση - πρόγραμμα εκδήλωσης - Δελτίο Συμμετοχής Περισσότερες πληροφορίες Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τηλ. 210 3607690 - Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος, vstamatopoulos@help-forward.gr - Δέσποινα Αδαμίδου, adamidou@help-forward.gr