Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Hellenic Forum 2015: Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών-Τεχνολογικών Συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/6/2015

Hellenic Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών-τεχνολογικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, που διεξάγεται την 30η Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου 3rd Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation που διοργανώνεται μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκδήλωση Επιχειρηματικών-Τεχνολογικών συναντήσεων αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους από το χώρο της βιομηχανίας και της έρευνας που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ευρώπης στους παρακάτω τομείς:

• Πληροφορική & Τηλ/νίες

• Νανοτεχνολογία

• Ενέργεια & Περιβάλλον

• Επιστήμες Ζωής και Υγεία

• Τεχνολογίες επιταχυντών σωματιδίων.

Οφέλη συμμετοχής

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στον Ορίζοντα 2020, το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην Εκδήλωση Τεχνολογικών-Επιχειρηματικών Συναντήσεων είναι δωρεάν (ΠΡΟΣΟΧΗ: η ηλεκτρονική εγγραφή στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης είναι υποχρεωτική)

Διαδικασία εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης: HellenicForum2015 Brokerage Event

Χρονοδιάγραμμα

Εγγραφές: 8 Μαΐου-22 Ιουνίου

Επιλογή συναντήσεων: 10-25 Ιουνίου

Διεξαγωγή εκδήλωσης: 30 Ιουνίου, 17:30-20:30

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: την κ.Αγγελική Βροχίδου τηλ.: 2810 391 963, και τον κ.Βασίλη Αργυρούλη τηλ.: 210 360 7690.