Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

EuroNanoForum 2015: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της Νανοτεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/6/2015

Euronanoforum Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών / επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών / επιχειρηματικών συναντήσεων EuroNanoForum 2015, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του EuroNanoForum 2015 στις 12 Ιουνίου 2015 στη Ρίγα, Λετονία. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους οργανισμούς Enterprise Europe Network Latvia και Latvian Technological Center με την ενεργό υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas . Οφέλη συμμετοχής Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες ή / και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του EuroNanoForum, του μεγαλύτερου συνεδρίου στον τομέα των νανοτεχνολογιών, το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Στην προηγούμενη διοργάνωση του συνεδρίου (2013) συμμετείχαν περισσότερα από 1500 ενεργά μέλη της κοινότητας των νανοεπιστημών. Ειδικότερα, στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων συμμετείχαν 147 εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων από 28 χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 350 διμερείς συναντήσεις με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας. Κόστος εγγραφής Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “EuroNanoForum 2015” είναι δωρεάν. Διαδικασία συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο μέχρι την 31η Μαΐου. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: τον κ. Βασίλη Αργυρούλη, τηλ. 210 3608057, E-mail argyroulis@help-forward.gr.

 

Πόρισμα

ΣΣτο Euronanoforum 2015 - Brokerage Event συμμετείχαν συνολικά 186 φορείς (εργαστήρια ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις) από 31 χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκαν 348 διμερείς συναντήσεις. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας ελληνικούς φορείς στην εύρεση διεθνών συνεργατών. Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση συμμετείχαν 9 ελληνικοί φορείς και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 52 συναντήσεις με αντίστοιχους φορείς από το εξωτερικό.