Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ελληνική Αποστολή στο Μόναχο στον τομέα της Φωτονικής

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 22 έως 25/6/2015

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Ενωση Φωτονικής και το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μονάχου και της Άνω Βαυαρίας, συντονιστή του Enterprise Europe Network στη Βαυαρία/Γερμανία, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή ελληνικών φορέων στο Μόναχο τον Ιούνιο του 2015 στον τομέα της Φωτονικής και των εφαρμογών της σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Η ελληνική αποστολή θα πραγματοποιηθεί 22-25 Ιουνίου 2015 στο Μόναχο της Γερμανίας, παράλληλα με τη διεθνή εμπορική Έκθεση και Συνέδριο LASER Word of PHOTONICS.

Οφέλη συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες ή / και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κόστος εγγραφής: Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Διαδικασία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι την 31η Μαΐου. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται σε κατάλληλο επιχειρηματικό / τεχνολογικό/ ερευνητικό προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: τον κ. Βασίλη Αργυρούλη, Τηλ.: 210 3608057, E-mail:argyroulis@help-forward.gr.

 

Πόρισμα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Φωτονικής και το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μονάχου και της Άνω Βαυαρίας, διοργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή ελληνικών φορέων στο Μόναχο την Τρίτη 23/6/2015 και την Τετάρτη 24/06/2015 στον τομέα της Φωτονικής, παράλληλα με τη διεθνή εμπορική Έκθεση και Συνέδριο LASER Word of PHOTONICS. Πιο συγκεκριμένα η εκδήλωση είχε τα εξής αποτελέσματα: Αριθμός ελληνικών τεχνολογικών προφίλ: 8 προφίλ. Αριθμός συναντήσεων με εταιρίες/οργανισμούς - εκθέτες: 30 Αριθμός Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν: 6 1. HPhos Cluster 2. RAYMETRICS 3. LAMDA TECHNOLOGY 4. PRIME Laser Technology SA 5. FORTH/IESL 6. National & Kapodistrian University of Athens