Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Sector Group Automotive, Transport and Logistics meeting

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/5/2015

Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το Sector Group (SG) Meeting Automotive, Transport and Logistics. Σκοπός της συνάντησης ήταν κυρίως η αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των μελών. Το SG Automotive, Transport and Logistics αποτελείται από 24 μέλη με δέσμευση για το κάθε μέλος να συμμετέχει ενεργά με τουλάχιστον 2 δραστηριότητες για τους επόμενους 18 μήνες. Στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του sector group περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η συν-διοργάνωση εκδηλώσεων, οι επιχειρηματικές αποστολές και οι συνέργειες με άλλα SG. Το SG Automotive, Transport and Logistics επικεντρώνεται περισσότερο σε οτιδήποτε αφορά την καινοτομία και έγινε μεταξύ άλλων συζήτηση για το θέμα της ανταγωνιστικότητας στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας (συγκεκριμένα στις κατασκευαστικές εταιρείες). Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελείται από μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του έντονου ανταγωνισμού έχουν διασπαστεί και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο στις καινοτομίες στην παραγωγή εξαρτημάτων, τις εναλλακτικές εφαρμογές και προϊόντα. Στη διάρκεια του SG meeting ενθαρρύνθηκε η ενεργότερη επικοινωνία για συμμετοχή των μελών σε εκδηλώσεις του SG. Το Πρόγραμμα για το 2015 – 2016 περιλαμβάνει telephone conference κάθε 2 μήνες, σύσταση working group communication, ενημέρωση της intranet page, σχεδιασμός του rolling plan και οργάνωση του επόμενου SG meeting. Μελλοντικές δράσεις για το 2015 – 2016: Στις μελλοντικές δράσεις του SG περιλαμβάνονται η συν-διοργάνωση εκδηλώσεων με τουλάχιστον 3 άλλα SG μέλη, η πρόσκληση ενδιαφερομένων (όπως NCPs και άλλα SG) στις συναντήσεις καθώς και ο σχεδιασμός του rolling plan.