Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

HORIZON 2020: fast track to funding - Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/6/2015

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Horizon 2020: fast track to funding - Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:30 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Porto Palace, 26ης Οκτωβρίου 65). Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Θα δοθούν επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πληροφορίες για αναζήτηση εταίρων, κυρίως στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με έμφαση στον τομέα των τροφίμων. Σχετικοί σύνδεσμοι: