Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική εκδήλωση για τον Ορίζοντα 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/6/2015

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Ορίζοντας 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Θα δοθούν, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πληροφορίες για εύρεση εταίρων / αναζήτηση συνεργατών κυρίως στα ευρωπαϊκά έργα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να ενημερώσουν ή αποστείλουν συμπληρωμένη την Δήλωση Συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015.

Σχετικά έγγραφα: Πρόσκληση - Ατζέντα & Δήλωση συμμετοχής