Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

NANOTEXNOLOGY 2015: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/7/2015

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Νανοεπιστημών, της Νανοτεχνολογίας και των Οργανικών Ηλεκτρονικών στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και τεχνογνωσία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης NANOTEXNOLOGY 2015, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια γεγονότα στον τομέα των Νανοεπιστημών και των Νανοτεχνολογιών που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη και κατά την οποία διεξάγονται παράλληλα οι παρακάτω εκδηλώσεις: 12th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN15) 7-10 July 8th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE15) 6-9 July 9th International Summer Schools "N&N, OE & Nanomedicine" (ISSON15) 4-11 July 5th Nanotechnology Expo 2015, 6-10 July Στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τα αναδυόμενα πεδία της Νανοτεχνολογίας και των Οργανικών Ηλεκτρονικών. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει μια ισχυρή κοινότητα που αριθμεί πάνω από 2.000 ερευνητές, επιστήμονες, καθώς και επιχειρηματίες που στοχεύουν στην προώθηση ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στα παρακάτω πεδία: 1. Οργανικά Ηλεκτρονικά (Organic Electronics) 2. Πλασμονική (Plasmonics) 3. Φωτονική (Photonics) 4. Ενέργεια 5. Βιοηλεκτρονική (Bioelectronics) 6. Νανομηχανική (Nanoengineering) 7. Νανοκατασκευαστική (Nanoconstruction) 8. Νανοφαρμακευτική (Nanomedicine) 9. Εφαρμογές Γραφενίου (Graphene) 10. Νανοϋλικά Διαδικασία εγγραφής Για εγγραφή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.b2match.eu/nanotexnology2015, όπου μπορείτε να εισάγετε το προφίλ σας και να επιλέξετε τις συναντήσεις σας. Το πρόγραμμα των συναντήσεων προκύπτει μετά από επιβεβαίωση και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων. Η προσωπική σας ατζέντα θα είναι διαθέσιμη λίγες μέρες πριν την εκδήλωση. Προθεσμία εγγραφής: 2/7/2015. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Βάγια Πιτέλη, 2310 552791, 210 3607690, piteli@help-forward.gr