Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική Εκδήλωση για τον Ορίζοντα 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων | Ιωάννινα

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/6/2015

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Ορίζοντας 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, στις 6:30 μμ στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Θα δοθούν, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πληροφορίες για εύρεση εταίρων / αναζήτηση συνεργατών κυρίως στα ευρωπαϊκά έργα και στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να ενημερώσουν ή αποστείλουν συμπληρωμένη την Δήλωση Συμμετοχής, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων (υπεύθυνη κα άννα Ζέρβα, enterprise-europe@cci-ioannina.gr) το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Σχετικά έγγραφα: Πρόσκληση - Ατζέντα & Δήλωση συμμετοχής

 

Πόρισμα

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων - μέλος του Enterprise Europe Network Hellas- εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας – Ορίζοντας 2020 με εστίαση στην Θεματική προτεραιότητα των Τροφίμων. Επιγραμματικά, η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση των υπηρεσιών του Δικτύου «Enterprise Europe Network», από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ το οποίο είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα. Αναλυτικότερα, το ενημερωτικό σκέλος της ημερίδας ξεκίνησε με την εισαγωγή για το νέο πρόγραμμα και περιελάμβανε βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τις προτεραιότητες, τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης και τα κανάλια ενημέρωσης του προγράμματος. Ακολούθησε παρουσίαση της 2ης Κοινωνικής Πρόκλησης, θεματικής προτεραιότητας για την «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» με έμφαση στη στρατηγική και τους στόχους της Επιτροπής για τον τομέα των Τροφίμων και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και επιγραμματικά στατιστικά στοιχεία της ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014. Η επόμενη ενημέρωση εστίασε στα διαδικαστικά θέματα της συμμετοχής ενός οργανισμού περιλαμβάνοντας τη διαδικασία εγγραφής στο Participant portal και όλα τα βήματα για την υποβολή μιας πρότασης στο σύστημα. Τα εργαλείο SME Instrument ως μέσο υποστήριξης των καινοτόμων ΜΜΕ, οι διαφορετικές φάσεις του, οι τρόποι συμμετοχής των ΜΜΕ και κάποια πρώτα στατιστικά στοιχεία της συμμετοχής αποτυπώθηκαν στην προτελευταία ομιλία της εκδήλωσης. Το ενημερωτικό μέρος της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ρόλου και των υπηρεσιών του Εθνικού Σημείου Επαφής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και να συνομιλήσουν μαζί τους μετά το πέρας αυτής.