Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Διεθνής Τεχνική Έκθεση του Plovdiv

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/10/2003

Η Διεθνής Τεχνική Έκθεση του Plovdiv είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις της Ν/Α Ευρώπης και αποτελεί για τη Βουλγαρία εθνικό σημείο αναφοράς, καθώς συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 2,000 εκθέτες από 40 και πλέον χώρες του κόσμου. Το Δίκτυο των Innovation Relay Centres με την ενεργό συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ διοργανώνουν στις 1 και 2 Οκτωβρίου, στο χώρο της έκθεσης, διημερίδα τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει οργανισμoύς και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, που αναζητούν διεθνή συνεργασία. Τη φετινή χρονιά η ημερίδα θα είναι επικεντρωμένη στους παρακάτω τομείς: - Μηχανική, υδραυλικά συστήματα, συστήματα μηχανικών ρευστών - Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και πρωτοτυποποίηση - Μηχανολογικά εξαρτήματα και κατασκευή μηχανών - Τεχνολογία υλικών και σχηματοποίησης (με χρήση καλουπιών) - Επιφανειακή επεξεργασία και μορφοποίηση - Τεχνολογίες συγκόλλησης και σύνδεσης - Μελέτη και κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και γραμμών και διαδικασιών παραγωγής - Μηχανολογικές εφαρμογές στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος - Μηχανολογικές εφαρμογές στην βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρολογικού υλικού Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εκδήλωση θα εξασφαλίσει προβολή και προώθηση της τεχνογνωσίας τους σε νέες αγορές, δυνατότητα προσέγγισης νέων πελατών και συνεργατών στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και εντοπισμό καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στους προαναφερόμενους τομείς.

 

Πόρισμα

Στις 1 και 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Plovdiv (Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας ημερίδα επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων με θέμα ?Mechanical Engineering? στα πλαίσια της 59ης Διεθνούς Τεχνικής Έκθεσης. H Ημερίδα διοργανώθηκε από το IRC-Bulgaria, IRC-Romania, IRC Slovenia, IRC-Lower Saxony / Saxony Anhalt και το IRC-HELP FORWARD. Συνολικά στο κατάλογο της ημερίδας υποβλήθηκαν 60 τεχνολογικά προφίλ από 52 εταιρείες των πέντε (5) προαναφερόμενων χωρών. Το Δίκτυο Πράξη υπέβαλε επτά (7) τεχνολογικά προφίλ των ακόλουθων εταιρειών: - GIZELIS S.A. - ILEKTROMICHANIKI GAS S.A. - DIEKAT S.A. - BAZIGOS, N., S.A. - HYDROELECTRICA E. GIANNAKOPOULOS - I. TOURNAVITIS O.E. - BI.K.M.A. S.A. και - DOPPLER S.A. Τρεις (3) ελληνικές εταιρείες εκπροσωπήθηκαν από το Δίκτυο Πράξη ενώ οι υπόλοιπες παραβρέθηκαν τόσο στην ημερίδα όσο και στην έκθεση με στελέχη τους. Συνολικά οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν 34 συναντήσεις με επιχειρήσεις ή ερευνητικών κέντρων από τη Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία όπου αναπτύχθηκαν οι δυνατότητας επιχειρηματικής ή τεχνολογικής συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο.