Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα των Mεταφορών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 5/11/2015

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών/τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των μεταφορών θα έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών/τεχνολογικών συναντήσεων H2020 Transport Information Day and Brokerage Event, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 5 Νοεμβρίου 2015.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network και το ETNA Plus, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas.

Σε ποιους απευθύνεται

H εκδήλωση επικεντρώνεται στα θέματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας 2016 των Μεταφορών και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τους οργανισμούς και τις ιδέες τους για τις προτάσεις έργων. Η εκδήλωση θα προωθήσει τη δημιουργία κοινοπραξιών για τα επερχόμενα calls του Ορίζοντα 2020:
- Mobility for Growth: Aviation, Waterborne, Safety, Urban Mobility, Logistics, Intelligent Transport Systems, ITS, Socio-economic and Behavioural Research
- Automated road transport
- Green Vehicles
- Small Business and Fast Track Innovation for TransportΒΒΒΒΒΒ 

Οφέλη συμμετοχήςΒΒΒΒΒΒ 

Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Ως συμμετέχοντες θα έχετε τη δυνατότητα:
- να παρουσιάσετε την πρόταση έργου σας ή το προφίλ της εταιρείας σας στους συμμετέχοντες
- να αναζητήσετε τους κατάλληλους συνεργάτες για την πρότασή σας
- να βρείτε προτάσεις από άλλους συμμετέχοντες στις οποίες θα μπορούσατε να συμμετέχετε
- να συναντήσετε ερευνητές στον τομέα των μεταφορών και εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη
- να διευρύνετε τις επαφές σας για επιτυχή συμμετοχή στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ορίζοντα 2020

Πληροφορίες και διαδικασία συμμετοχής

Η συμμετοχή στη εκδήλωση επιχειρηματικών /ΒΒΒΒΒΒ  τεχνολογικών συναντήσεων είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Κατερίνα Μηναδάκη, τηλ. 210 36 07 690, e-mail minadaki@help-forward.gr, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2015.