Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Disease Management - Market Trends in Diagnostics, European Partnering Event

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/6/2003

Η εκδήλωση είναι επικεντρωμένη σε διαγνωστικές τεχνολογίες και στην αντιμετώπιση ασθενειών και διοργανώνεται από το IRC West Switzerland σε συνεργασία με το Medizinal Cluster Bern στο οποίο συμμετέχουν οι μεγαλύτερες Ελβετικές εταιρείες του ιατρικού τομέα. Η ημερίδα απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαγνωστικών ιατρικών συστημάτων καθώς και σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους και να διερευνήσουν τις προοπτικές επιχειρηματικής ή τεχνολογικής συνεργασίας.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 64 εταιρείες και οργανισμοί από 7 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Δανία, Βόρεια Ιρλανδία), ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή των σπουδαιότερων Ελβετικών εταιριών και οργανισμών π.χ. Roche Diagnostics, HAAG STREIT, ITI Research Institute, κλπ. Το Πράξη αντιπροσώπευσε δύο Ελληνικούς οργανισμούς, την εταιρία Forth Photonics και ένα ερευνητικό εργαστήριο. Εκ μέρους των Ελληνικών εταιρειών που εκπροσωπήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 συναντήσεις για τις οποίες οι Ελληνικές εταιρείες έλαβαν γραπτή αναφορά.