Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ορίζοντας 2020: Κλιματική δράση, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες & Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοπονία | Παρουσίαση των νέων προγραμμάτων εργασίας 2016 - 2017

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/10/2015

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνει με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:


Ορίζοντας 2020: Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων 2016 - 2017

της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 «Κλιματική δράση, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»

και της Κοινωνικής Πρόκλησης 2 «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοπονία, θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, έρευνα εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, μεταξύ 12:00-15:00 στα Χανιά (Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, κτίριο Κ2, αίθουσα Α1- 1ος όροφος).


Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση-πρόγραμμα
Παρουσιάσεις


Περισσότερες πληροφορίες

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 «Κλιματική δράση, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες» του Ορίζοντα 2020

Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση 2 «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιοοικονομία» του Ορίζοντα 2020