Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Θεσσαλονίκη: Εργαλεία Χρηματοδότησης της Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/11/2015

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, το ΕΚΕΤΑ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη την 12η Νοεμβρίου 2015 ημερίδα με θέμα "Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα", που θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης).

Η ημερίδα θα εστιάσει σε θέματα που άπτονται δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων στους κλάδους του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

  • Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020, από το Εθνικό Σημείο Επαφής (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ)
  • Οι εθνικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
  • Οι δράσεις για χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Οι δράσεις για χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων από το ΕΠΑΝΕΚ ΙΙ, από στελέχη του ΕΠΑΝΕΚ

Πρόγραμμα ημερίδας

Παρουσιάσεις ημερίδας

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Δρ. Απόστολος Δημητριάδης, τηλ. 2310 552791, e-mail: adimi@help-forward.gr

 

ΕΚΕΤΑ

κ. Νίκος Κατσιαδάκης, τηλ. 2310 498204, e-mail: nicolas@certh.gr