Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ecobuild & Resource Matchmaking Event 2016

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/3/2016

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Ecobuild & Resource Matchmaking Event 2016 στις 9 Μαρτίου, στο Λονδίνο. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκθέσεων Ecobuild και Resource οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα στις 8-10 Μαρτίου 2016 και επιπλέον περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους συνέδρια και workshops.

Η εκδήλωση δικτύωσης δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικούς φορείς να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και τεχνογνωσία ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα συναντήσεων.

Η Ecobuild είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τις βιώσιμες κατασκευές, τον σχεδιασμό και το δομημένο αστικό περιβάλλον. Εστιάζει κυρίως στα εξής πεδία:

  • Βιώσιμος σχεδιασμός
  • Καινοτόμες και αποδοτικές οικολογικές τεχνολογίες
  • Νέα υλικά και τεχνολογίες δόμησης
  • Εναλλακτικά συστήματα ενέργειας

Η Resource διεξάγεται παράλληλα με την Ecobuild και εστιάζει στην αειφορία και την κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα στη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, στην ανακύκλωση, στην ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές, στη βιοενέργεια κ.ά.

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να οργανώσουμε τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Προθεσμία εγγραφής: 3 Μαρτίου 2016

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή στην έκθεση.

Πληροφορίες

Βάγια Πιτέλη, e-mail: piteli@help-forward.gr, τηλ. 2310 552790-1