Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Hannover Co-operation Event 2004 - Βιομηχανικές Τεχνολογίες

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/4/2004

Η διημερίδα τεχνολογικών συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Βιομηχανικής Έκθεσης του Αννόβερου 2003 (Hannover Messe 2003), από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στις βιομηχανικές τεχνολογίες και εξοπλισμό όλων των κλάδων. Διοργανώνεται από το Δίκτυο των Innovation Relay Centres σε συνέχεια των 2 προηγούμενων εκδηλώσεων (2002, 2003). Αυτή τη χρονιά τα επιλεγμένα θεματικά πεδία ενδιαφέροντος είναι οι βιομηχανικές Τεχνολογίες στους τομείς: - Μετρήσεων - Αυτοματισμών - Διεργασιών Υποβάλλοντας το προφίλ τους, οι συμμετέχουσες εταιρείες και εργαστήρια θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους και να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας.

 

Πόρισμα

Με βάση τις εκτιμήσεις, στην έκθεση του Αννόβερου, φέτος συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 εκθέτες από 60 χώρες και περισσότεροι από 180.000 επισκέπτες. Η διημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης και ήταν επικεντρωμένη στις βιομηχανικές τεχνολογίες μετρήσεων, αυτοματισμών και διεργασιών. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε συνοδεύοντας μία εταιρεία και εκπροσωπώντας ένα Ελληνικό εργαστήριο με δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Σκοπός, η υποστήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο και η εξεύρεση συνεργατών. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις καινοτομικών τεχνολογιών από διάφορους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ τη δεύτερη, οι προκαθορισμένες συναντήσεις τεχνολογικής συνεργασίας. Οι Ελληνικοί οργανισμοί, πελάτες του ΠΡΑΞΗ, που συμμετείχαν (είτε άμεσα είτε εκπροσωπούμενοι) είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνολικά 6 προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς πιθανούς εταίρους και να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας. Επίσης, μέσα από την Έκθεση ενημερώθηκαν για την παγκόσμια αγορά των βιομηχανικών συστημάτων και προώθησαν γενικότερα τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους.