Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Biotech Mission - Ελληνική Αποστολή στον τομέα της Βιοτεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/4/2004

Η Ελληνική αποστολή βιοτεχνολογίας Biotech Mission, η οποία διοργανώνεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με το IRC Paris Ile-de-France, στοχεύει να φέρει σε επαφή ευρωπαϊκές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. 14 γαλλικές εταιρείες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών, συμμετέχουν στην εκδήλωση και πρόκειται να υποδεχθούν εταιρείες, οργανισμούς και ερευνητικά εργαστήρια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε κατ' ιδίαν συναντήσεις με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των γαλλικών εταιρειών. Οι τομείς δραστηριότητας των γαλλικών εταιρειών που πρόκειται να παραστούν στην εκδήλωση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: - Ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών φαρμάκων - Ανάπτυξη γονιδιακών θεραπευτικών εφαρμογών - Ανεύρεση και εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών βιο-τεχνολογιών - Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και προγνωστικών εργαλείων - Παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων καθώς και αντιδραστηρίων/ ολιγονουκλεοτιδίων για διάφορες εφαρμογές. Εταιρείες, καθώς και ερευνητικά εργαστήρια με πρωτότυπη και κατοχυρωμένη τεχνογνωσία στον τομέα της βιοτεχνολογίας, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προκαθορισμένες συναντήσεις με τις γαλλικές εταιρείες, καλούνται να υποβάλλουν το τεχνολογικό προφίλ τους και να προσδιορίσουν τις αναζητούμενες μορφές συνεργασίας. Λόγω του ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καλύπτονται από τους ενδιαφερόμενους.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 19 γαλλικές εταιρείες και 13 ευρωπαϊκές εταιρείες/ οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών συμμετοχών. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην εκδήλωση, συνοδεύοντας: i) τον Δρ. Καφετζόπουλο, ο οποίος εκπροσωπούσε διάφορα εργαστήρα του Ινστ. Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ – και πραγματοποίησε 7 συνολικά συναντήσεις ii) μία φαρμακευτική εταιρεία, η οποία πραγματοποίησε 5 συναντήσεις. iii) μία εταιρεία-τεχνοβλαστό από εργαστήριο του Ινστ. Ραδιοσοτόπων του Δημόκριτου, που πραγματοποίησε 2 συναντήσεις καθώς και i Συνοπτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως εξής: Την Πέμπτη 1 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις στους χώρους του εμπορικού & βιομηχανικού επιμελητηρίου του Essone, με γαλλικές εταιρείες που εδρεύουν στο τεχνολογικό πάρκο “Genopole”, στο Evry. Παράλληλα, έλαβαν χώρα παρουσιάσεις των συμμετεχόντων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση του τεχνολογικού πάρκου “Genopole” καθώς και επίσκεψη στο National Sequencing Centre (εθνικό κέντρο για προσδιορισμό αλληλουχιών DNA). Την Παρασκευή 2 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με γαλλικές εταιρείες και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στους χώρους του εμπορικού & βιομηχανικού επιμελητηρίου του Παρισιού.