Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Sector Group MNT/Joint meeting with SG MAT, SG BioChemTech

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/5/2016

Συμμετοχή στην προκαθορισμένη συνάντηση εργασίας της ομάδας NMP του δικτύου ΕΕΝ και συμμετοχή στην κοινή εκδήλωση που συμμετείχαν ταυτόχρονα οι θεματικές ομάδες των Μικρο/Νανο-υλικών,της Βιοχημείας και των Υλικών.

 

Πόρισμα

Την Τετάρτη 11/05/2016, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην τακτική συνάντηση της θεματικής ομάδας της μικρο/νανο τεχνολογίας του ευρωπαικού δικτυου επιχειρηματικής υποστήριξης που έλαβε χώρα στο Μαιντς της Γερμανίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στη συνάντηση με παρουσίαση σχετική με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΜΝΤ SG και του δικτύου των εθνικών σημείων επαφής, με έμφαση στα επόμενα βήματά για την υλοποίηση της συνεργασίας αυτής. Επίσης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ενημέρωσε σχετικά με επικείμενες δραστηριότητές του για το επόμενο διάστημα με σκοπό τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, και τέλος έκανε μια ενημέρωση σχετικά με το έργο αποκεντρωμένων υποδομών NFFA και τα δυνητικά οφέλη για το δίκτυο ΕΕΝ αλλά και για τους πελάτες του σε ευρωπαικό επιπεδο στον τομέα της έρευνας στη νανοκλίμακα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε σε κοινή εκδήλωση με τις θεματικές ομάδες υλικών και βιοχημείας, η οποία είχε ως σκοπό τη δικτύωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μας.