Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων κατά της διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ναυτιλίας SMM 2016

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 8 έως 9/9/2016

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών / επιχειρηματικών συνεργασιών στους τομείς της θαλάσσιας τεχνολογίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών / επιχειρηματικών συναντήσεων MariMatch – SMM 2016, η οποία λαμβάνει χώρα, στις 8 και 9 Σεπτέμβρη 2016 στο Αμβούργο στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης SMM 2016. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον οργανισμό TuTech Innovation GmbH με την ενεργό υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω περιοχές:

  • Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές (Maritime Security)
  • Θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία (Maritime Science & Ocean Technology)
  • Θαλάσσιες υπηρεσίες (Maritime Services)
  • Ναυπηγική βιομηχανία (Shipbuilding & Shipyard Industry)
  • Πλοήγηση και εντοπισμός (Navigation & Positioning)
  • Τεχνολογίες λιμένος & Συστήματα διαχείρισης φορτίου (Port Technology & Cargo Handling Systems)

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες ή/και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η διεθνής έκθεση SMM – 2016 πραγματοποιείται σε διετή βάση στο χώρο του Hamburg Messe. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία με πάνω από 2000 εκθέτες σε έκταση 90000 τ.μ. Κατά τη φετινή χρονιά θα υπάρξουν εντός της έκθεσης τέσσερις διακριτές διαδρομές που επικεντρώνουν σε διαφορετικές θεματικές περιοχές: Ψηφιακές τεχνολογίες, «πράσινες» τεχνολογίες, ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές, εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών στη Ναυτιλία.

Σχετικά με τις τεχνολογικές / επιχειρηματικές συναντήσεις το 2014 συμμετείχαν 196 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από 29 χώρες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 150 συναντήσεις. Για φέτος έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 112 εκπροσώπους.

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “MariMatch - SMM 2016” είναι δωρεάν. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του MariMatch – 2016  έως τις 24 Αυγούστου και η επιλογή των συναντήσεων έως τις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Oι δαπάνες μετακίνησης και εγγραφής στην έκθεση επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μέχρι τις 26 Αυγούστου, κ. Γιώργο Μπαρούτα, τηλ. 24210 32762, e-mail gbaroutas@help-forward.gr.