Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

LovEat: Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των τροφίμων και ποτών, Βενετία, 2-4 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 2 έως 4/12/2016

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των τροφίμων και ποτών, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βενετία, 2 - 4 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών LovEat: http://www.een-matchmaking.com/loveat2016.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βενετίας, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas

Λίγα λόγια για την έκθεση Η έκθεση LovEat είναι μια διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών. Η έκθεση αποτελεί πλατφόρμα παρουσίασης προϊόντων που αφορούν καταστήματα τροφίμων, βιομηχανίες μαζικής εστίασης, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και τους κλάδους των αλκοολούχων ποτών. Προβάλλονται, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας σε θέματα εξοπλισμού και μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων και των συναφών κλάδων ενώ θα προωθηθούν και θέματα γαστρονομικού τουρισμού.

 

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

·  Nα προσεγγίσουν νέους πελάτες

·  Να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους

·  Να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές  συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε κάνοντας απευθείας εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: 

http://www.een-matchmaking.com/Registration/loveat2016/regSelectPartner 

είτε επικοινωνώντας με το κ. Θεοχαρόπουλο Μιχάλη,Τηλ:2810 391943, Ε-mail: theocharopoulos@help-forward.gr

 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.