Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ecobuild 2017: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/3/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, σας προσκαλεί στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Ecobuild 2017 Matchmaking Event στις 8 Μαρτίου, στο Λονδίνο. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της έκθεσης Ecobuild, η οποία διεξάγεται μεταξύ 7-9 Μαρτίου 2017.

Η εκδήλωση δικτύωσης δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ερευνητικούς φορείς να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και τεχνογνωσία ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα συναντήσεων.

Η Ecobuild είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τις βιώσιμες κατασκευές, τον σχεδιασμό και το δομημένο αστικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει έκθεση, συνέδριο, σεμινάρια κ.ά. Εστιάζει κυρίως στα εξής πεδία:

  • Βιώσιμος σχεδιασμός
  • Εναλλακτικά συστήματα ενέργειας
  • Καινοτόμες και αποδοτικές οικολογικές τεχνολογίες
  • Νέα υλικά και τεχνολογίες δόμησης
  • Αποδοτικότητα πόρων
  • Κυκλική οικονομία
  • Έξυπνες πόλεις
     

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας, ώστε να οργανώσουμε τη συμμετοχή τους.

Προθεσμία εγγραφής: 3 Μαρτίου 2017

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή στην έκθεση.

Πληροφορίες

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Βάγια Πιτέλη

e-mail: piteli@help-forward.gr
τηλ. 2310 552790-1, 210 3607690