Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα με θέμα :"Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υπηρεσίες υποστήριξης της έρευνας & της καινοτομίας στην Αγροτική Παραγωγή"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/3/2017

Αποτέλεσμα

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, διοργανώνει στη Λάρισα την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 ημερίδα με θέμα "Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υπηρεσίες υποστήριξης της έρευνας & της καινοτομίας στην Αγροτική Παραγωγή", που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Έκθεσης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, «Agrothessaly», στη Σκεπαστή Αγορά  Νεάπολης Λάρισας.

Η ημερίδα θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων στους κλάδους του αγροδιατροφικού συμπλέγματος. Ειδικότερα, στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

  • Χρηματοδότηση Αγροτικής Παραγωγής στη Θεσσαλία κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020: Leader
  • Δίκτυο Smart-AKIS: Γέφυρα μεταξύ επαγγελματιών γεωργίας και ερευνητών σχετικά με τις Τεχνολογίες Έξυπνης γεωργίας
  • "Living Labs"  για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές
  • Eυκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020, από το Εθνικό Σημείο Επαφής (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ)
  • Μικροχρηματοδοτήσεις & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Επιτυχημένα παραδείγματα στον τομέα της Αγροδιατροφής: Οικοσύστημα Συνεργατισμού στην Καρδίτσα / Πλατφόρμα Mermix
  • Enterprise Europe Network – Δράσεις στον τομέα της Αγροδιατροφής
  • Υπηρεσίες Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Πρόγραμμα ημερίδας

Δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Μιχάλης Θεοχαρόπουλος (Τηλ.: 2810 391943, e-mail: theocharopoulos@help-forward.gr)

Γιώργος Μπαρούτας (Τηλ.: 24210-32762, e-mail: gbaroutas@help-forward.gr)

 

Πόρισμα

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το πλήθος των συμμετεχόντων ανήλθε σε 25 άτομα.