Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Automotive Day 2017: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/5/2017

Eυκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών / επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών / επιχειρηματικών συναντήσεων  2017, στις 18 Μαΐου 2017 στο Saarlouis της Γερμανίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους οργανισμούς Enterprise Europe Network Saarland και Lorraine και με την ενεργό υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του  Enterprise Europe Network - Hellas.

Οφέλη συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες ή / και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες.  Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.


Κόστος εγγραφής
Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι 120€.

Διαδικασία συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέχρι την 12η Μαΐου.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Κατερίνα Μηναδάκη (τηλ. 210 3607690, E-mail minadaki@help-forward.gr)