Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα για την γαλάζια ανάπτυξη: η στρατηγικη EUSAIR και η πρωτοβουλία BLUEMED

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/3/2017

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) οργανώνει Ημερίδα με τίτλο: “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ EUSAIR & H ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ BLUEMED” στις 29 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο «Divani Palace Acropolis”, Παρθενώνος 19, Αθήνα.

Η Ημερίδα έχει στόχο την ενημέρωση για τις δράσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Μεσόγειο. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) και την Πρωτοβουλία BlueMed Initiative.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει ενημέρωση των μέχρι τώρα δράσεων από τους φορείς που συμμετέχουν στις δύο «στρατηγικές» και δίνει παραδείγματα ως προς το πώς η Γαλάζια Ανάπτυξη μπορεί να  επιτευχθεί στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί το έργο “BlueMed CSA”, που αποτελεί το εκτελεστικό εργαλείο της πρωτοβουλίας Bluemed, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η  δημιουργία 4 πλατφορμών για τη Γνώση, την Τεχνολογία, την Οικονομία και την Πολιτική. Η Ημερίδα θα δώσει σε όλους την ευκαιρία να αποτελέσουν μέλος αυτών των πλατφορμών, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόσκληση

Περισσότερες πληροφορίες:

Βαγγέλης Παπαθανασίου (vpapath@hcmr.gr), http://www.hcmr.gr/en/imerida-eusair-bluemed/