Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη κινητικότητα και Τουριστική ανάπτυξη»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 5/5/2017

Home

Εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη κινητικότητα και Τουριστική ανάπτυξη», διοργανώνει ο δήμος Ρεθύμνου την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας CIVITAS Destinations.

Το CIVITAS Destinations χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάδειξη των πόλεων ως αειφόρων τουριστικών προορισμών. Στα επόμενα χρόνια, το CIVITAS Destinations θα εφαρμόσει ένα σύνολο πρωτοπόρων λύσεων κινητικότητας που συνδυάζουν καινοτόμες τεχνολογίες, ρυθμιστικές αλλαγές και μέτρα με μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής, σε έξι νησιωτικές – τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη, με 1,2 εκατομμύρια κατοίκους και 6 εκατομμύρια επισκέπτες: Φουνσάλ (Μαδέιρα, Πορτογαλία), Λας Πάλμας (Κανάρια, Ισπανία), Λεμεσός (Κύπρος), Βαλέτα (Μάλτα), Έλμπα (Ιταλία) και Ρέθυμνο (Ελλάδα).

Η εκδήλωση θα εστιάσει σε καλές πρακτικές στην πράσινη κινητικότητα, που ταιριάζουν στις ανάγκες των τουριστικών περιοχών, προκειμένου να εμπνεύσει τις συμμετέχουσες πόλεις να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων κινητικότητας και την αλλαγή συμπεριφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών προς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς για υγιή, ενεργητική και ασφαλή μετακίνηση. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν φορείς και εμπειρογνώμονες του τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, φορείς χάραξης πολιτικής και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η ανάδειξη των προοπτικών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων βιώσιμης κινητικότητας σε τουριστικούς προορισμούς, για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες : http://civitas.eu/destinations/rethymno