Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

EuroNanoForum2017 Brokerage Event: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της Νανοτεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/6/2017

EuroNanoForum

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών / επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών/επιχειρηματικών συναντήσεων EuroNanoForum2017 Brokerage Event, η οποία λαμβάνει χώρα παράλληλα με το αντίστοιχο συνέδριο EuroNanoForum2017, στις 23 Ιουνίου 2017, στη Βαλέτα της Μάλτας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους οργανισμούς Malta Enterprise με την ενεργό υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas .

Οφέλη συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες ή / και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες (ειδικά φέτος θα δοθεί έμφαση και σε συνεργασίες στο πλαίσιο των προκηρύξεων του SEWP link). Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του EuroNanoForum, του μεγαλύτερου συνεδρίου στον τομέα των νανοτεχνολογιών, το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Στην προηγούμενη διοργάνωση του συνεδρίου (2015) συμμετείχαν περισσότερα από 1200 ενεργά μέλη της κοινότητας των νανοεπιστημών. Ειδικότερα, στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων συμμετείχαν 190 εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων από 30 χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 506 διμερείς συναντήσεις με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας.

Κόστος εγγραφής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “EuroNanoForum2017 Brokerage Event” είναι δωρεάν για τους επισκέπτες του συνεδρίου (το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι 325 ευρώ με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παράλληλες εκδήλωσεις).

Διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο μέχρι την 23η Μαΐου. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: τον κ. Βασίλη Αργυρούλη, τηλ. 210 3608057, E-mail argyroulis@help-forward.gr.