Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Technology Forum 2017 - Εκδήλωση επιχειρηματικών & τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της Πληροφορικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17/5/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, σας προσκαλεί στην εκδήλωση δικτύωσης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Technology Forum 2017, στις 17 Μαΐου 2017, στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες στον τομέα της πληροφορικής, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων συναντήσεων.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στο ευρύ πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εμπλέκοντας βασικούς τομείς (Big data, cloud computing, machine learning κ.ά.), καθώς επίσης και εφαρμογές στην ιατρική, τις μεταφορές, την ενέργεια, την εκπαίδευση κ.α.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θεματικές περιοχές στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://www.b2match.eu/technologyforum2017

Το Technology Forum ξεκίνησε ως μία πρωτοβουλία των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη του τοπικού περιβάλλοντος καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεργασιών. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μία δυναμική εκδήλωση που επιχειρεί να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Technology Forum διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), την Enterprise Greece (EG), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΔΘ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (Υ.ΜΑ.Θ).

Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης: https://www.b2match.eu/technologyforum2017 και είναι δωρεάν.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Το προσωπικό σας πρόγραμμα συναντήσεων θα είναι διαθέσιμο λίγες μέρες πριν την εκδήλωση.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:

Βάγια Πιτέλη, 2310 552790-1, piteli@help-forward.gr