Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σχετικά με την Προστασία των Εφευρέσεων και τη Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/6/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σας προσκαλούν σε εκπαιδευτικό εργαστήριο για την Προστασία των Εφευρέσεων και την διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Golden Age (Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα),  αίθουσα Σαπφώ.

Το εργαστήριο, το οποίο απευθύνεται σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), θα υλοποιηθεί σε δύο ενότητες:

  • η πρώτη ενότητα (10:00 – 13:00) έχει τίτλο “The European Patent System - Patents as source of Technological InformationEspacenet Searching” και πραγματοποιείται με συνεργασία μεταξύ του ΟΒΙ και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ). Σημειώνεται ότι οι παρουσιάσεις του EPO θα γίνουν στα αγγλικά.
  • η δεύτερη ενότητα (13:00 – 16:45) έχει τίτλο Espacenet searching exercises - IP Management tools” και πραγματοποιείται με συνεργασία μεταξύ του ΟΒΙ και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.  Τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέσω του έργου VIP4SME.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

  • Ευρωπαϊκό σύστημα κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (γενικά)
  • Οικονομική αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)
  • Τεχνολογική πληροφόρηση και αναζήτηση στη βάση δεδομένων Espacenet. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ  βέλτιστης αναζήτησης στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.
  • Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατώντας εδώ

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  συμπληρώνοντας την  αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στην διεύθυνση emis@obi.gr.  Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (25), οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες:

ΟΒΙ: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Δρ. Κ. Τρούλος, τηλ. 210 3607690