Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Σεμινάριο για ενδιάμεσους φορείς σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 1/6/2017

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συνεχίζοντας την εκπαίδευση των στελεχών ενδιάμεσων φορέων που υποστηρίζουν τα μέλη του φορέα τους σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ),  θα διοργανώσει το δεύτερο σεμινάριο  της σειράς  που ξεκίνησε το 2016 σε θέματα ΔΙ. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε δύο ενότητες:

- η πρώτη ενότητα (10:00 – 13:30) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ), έχει τίτλο “The European Patent System - Understanding and analyzing patent claims – Economic benefits of IPRs” και
- η δεύτερη ενότητα (13:30 – 16:00) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, έχει τίτλο “IP Management tools”.   

Το σεμινάριο θα γίνει στο κτίριο του ΟΒΙ, Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, την Πέμπτη, 1η  Ιουνίου 2017. Τους συμμετέχοντες θα χαιρετίσει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ Ι. Καπλάνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η θεματολογία του 2ου  σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Κατανόηση και ανάλυση των αξιώσεων - Παραδείγματα.
2. Οικονομική αξιοποίηση των εφευρέσεων
3. Εργαλεία Διαχείρισης  και Αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Οι παρουσιάσεις του ΕΡΟ θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται ως εξής: η πρώτη ενότητα κατά 100% από το ΕΡΟ και τον ΟΒΙ και η δεύτερη ενότητα κατά 100% από πόρους του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIP4SME.
Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην απογευματινή ενότητα  έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 στη διεύθυνση emis@obi.gr

Πληροφορίες:

ΟΒΙ: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Δρ. Κ. Τρούλος, τηλ. 210 3607690