Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

5th Hellenic Forum 2017 - Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών-Τεχνολογικών Συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 7/7/2017

Hellenic

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων Hellenic Forum 2017, που διεξάγεται την 7η Ιουλίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή Αττικής.
 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου 5th Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation  που διοργανώνεται μεταξύ 5-7 Ιουλίου από το  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», υπό την αιγίδα  του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους από το χώρο της βιομηχανίας και της έρευνας που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ευρώπης στους παρακάτω τομείς:

- Τεχνολογία πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών,

- Νανοτεχνολογία,

- Ενέργεια και Περιβάλλον,

- Επιστήμες Ζωής & Υγεία


Οφέλη συμμετοχής
Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Κόστος εγγραφής 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν (ΠΡΟΣΟΧΗ: η ηλεκτρονική εγγραφή στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης είναι υποχρεωτική)
 

Διαδικασία εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης: 5th Hellenic Forum 2017 Matchmaking Event 
Επίσης θα λάβουν οδηγίες για την υποβολή του επιχειρηματικού-τεχνολογικού τους προφίλ προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις κατ' ιδίαν συναντήσεις με εταίρους της επιλογής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις προϋποθέτουν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Χρονοδιάγραμμα 
Εγγραφές: 26 Μαΐου - 3 Ιουλίου
Επιλογή συναντήσεων: 23 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 
Διεξαγωγή εκδήλωσης: 7 Ιουλίου, 14:30-18:00 


Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:

κ.Βασίλη Αργυρούλη 
τηλ.: 210 360 7690, και

κ.Ηρακλή Καραντώνη 
τηλ.: 2810 391 979

 

Πόρισμα

Συνολικά συμμετείχαν 38 άτομα πραγματοποιώντας 63 διμερείς συναντήσεις από τις οποίες οι 17 ήταν μεταξύ Ελλήνων και ξένων συμμετεχόντων.