Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2004 - Διεθνής συνεργασία σε Ιατρικές τεχνολογίες

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/11/2004

Η διημερίδα τεχνολογικών συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2004, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως στις ιατρικές τεχνολογίες. Η MEDICA συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 3.500 εκθέτες από 60 και πλέον χώρες του κόσμου. Διοργανώνεται από το Δίκτυο των Innovation Relay Centres σε συνέχεια της επιτυχημένης περσινής εκδήλωσης, η οποία προσέλκυσε περισσότερους από 250 συμμετέχοντες από 17 χώρες και στην οποία καταγράφηκαν 560 συναντήσεις συνεργασίας. Οι θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: - Εργαστηριακός εξοπλισμός - Ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικές τεχνολογίες - Διαγνωστικές συσκευές - Συστήματα φυσιοθεραπείας - Τεχνολογίες ορθοπεδικής - Εξοπλισμός άμεσης επέμβασης και διάσωσης - Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών - Ιατρικά έπιπλα, εξοπλισμός ιατρείων Εταιρείες και εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας (προϊόντα και έρευνα) μπορούν να συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις με πιθανούς εταίρους από όλη την Ευρώπη με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, βιομηχανικής υπεργολαβίας, εμπορικής προώθησης και κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Πόρισμα

Το δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε με επιτυχία στη συγκεκριμένη διημερίδα συνοδεύοντας ή εκπροσωπώντας οκτώ (8) Ελληνικές επιχειρήσεις και δύο (2) ερευνητικά εργαστήρια με με 11 συνολικά τεχνολογικά profiles από τη δραστηριότητα τους στους αντίστοιχους τομείς. Η όλη διοργάνωση κρίνεται ως επιτυχημένη, αφού σε αυτήν τελικά υπήρξαν 328 συμμετέχοντες από 17 χώρες οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά 675 συναντήσεις. Όσον αφορά τις Ελληνικές επιχειρήσεις ήδη υπήρξαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα καθώς έγιναν τουλάχιστον δύο (2) προκαταρκτικές συμφωνίες συνεργασίας με ξένους οργανισμούς συγκεκριμένου τεχνολογικού περιεχομένου. Επίσης σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι συνομιλητές συμφώνησαν να συνεχίσουν την πρώτη επαφή που έγινε με τη μορφή τακτικής επικοινωνίας.