Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα: Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/6/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνει  με  την υποστήριξη  και συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ημερίδα ενημέρωσης  με θέμα:

Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, μεταξύ 11:00 – 12:30 στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου (Λεωφόρος Πλαστήρα 10). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τον Αν. Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγ. Κώστα Φωτάκη, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και στελέχη του Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας.

--> Agenda εκδήλωσης

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Δρ. Μαρία Μακριδάκη

τηλ. 2810391966, e-mail: makridaki@praxinetwork.gr