Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Face2Face Meetings @ ICT Proposers' Day 2017

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 9 έως 10/11/2017

ICT

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης κυρίως ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων  «Face2Face Meetings», η οποία πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη, μεταξύ 9-10 Νοεμβρίου 2017. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου «ICT Proposers' Day 2017»  που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκδήλωση «Face2Face Meetings» διοργανώνεται από τα δίκτυα Enterprise Europe Network και Ideal-IST, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network  - Hellas και της ομάδας ICT του Enterprise Europe Network. Στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2016 συμμετείχαν περισσότερα από 800 άτομα από 50 χώρες πραγματοποιώντας 3300 προκαθορισμένες συναντήσεις.

To συνέδριο «ICT Proposers' Day 2017» και η εκδήλωση διμερών συναντήσεων στοχεύουν:

  • στην παρουσίαση του επερχόμενου Προγράμματος Εργασιών 2018-2019 για το πρόγραμμα Horizon 2020
  • στην ενημέρωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρέχουσες πολιτικές και πρωτοβουλίες στον κλάδο των ΤΠΕ
  • στην αποτελεσματική δικτύωση των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στη δημιουργίας κοινοπραξιών που θα υποβάλουν προτάσεις στον Ορίζοντα 2020
  • στην προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Κ.Καραμάνη, τηλ. 210 36 08 093, e-mail karamanis@praxinetwork.gr, μέχρι τις 2/11/2017.