Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Blue Economy Naples 2017: Εκδήλωση Επιχειρηματικών και Τεχνολογικών Συναντήσεων στον Τομέα της Μπλε Οικονομίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/11/2017

Blue

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων Blue Economy Naples Brokerage Event 2017, που διεξάγεται στις 29 Νοεμβρίου 2017 στη Νάπολη της Ιταλίας.
 
Η εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Νάπολης, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas

Η εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους από το χώρο της βιομηχανίας και της έρευνας που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ευρώπης στους παρακάτω τομείς:

  • Μεταφορές και Κατασκευή Πλοίων
  • Ενέργεια και Πρώτες Ύλες
  • Θαλάσσιες Μεταφορές
  • Συστήματα επικοινωνίας & πλοήγησης
  • Θαλάσσια Βιοτεχνολογία
  • Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός
  • Αλιεία
  • Υδατοκαλλιέργειες
  • Θαλάσσια Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία


Οφέλη συμμετοχής
Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Κόστος εγγραφής 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. (ΠΡΟΣΟΧΗ: η ηλεκτρονική εγγραφή στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης είναι υποχρεωτική).
 

Διαδικασία εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες για την υποβολή του επιχειρηματικού-τεχνολογικού τους προφίλ προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις κατ' ιδίαν συναντήσεις με εταίρους της επιλογής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις προϋποθέτουν την επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη και διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Χρονοδιάγραμμα 
Εγγραφές: 24 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου 2017
Επιλογή συναντήσεων: 25 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου 2017
Διεξαγωγή εκδήλωσης: 29 Νοεμβρίου 2017


Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,  κ.Ηρακλή Καραντώνη τηλ.: 2810 391 979

 

Πόρισμα

Συνολικά στην συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχαν αυτοπροσώπως 2 πελάτες μας πραγματοποιώντας συνολικά 14 διμερείς συναντήσεις εκ των οποίων οι 10 ήταν transnational.