Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

2nd Virtual Event for Clients - NMBP Work Program 2018-2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 31/10/2017

Το Δίκτο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του έργου NMP TeAM,  σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο  Virtual Event που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου στις 15:00 μμ με εστίαση στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας (WP) 2018-2020, στον τομέα των Νανοτεχνολογιών, των Προηγμένων Υλικών, της Βιοτεχνολογίας και της Προηγμένης Παραγωγής και Επεξεργασίας (NMBP).

Εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις επόμενες προτεραιότητες χρηματοδότησης και θα απαντήσει σε ερωτήσεις.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

15:00 Άνοιγμα

15:10 Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας NMBP 2018-2020 - υπεύθυνος έργου, Διεύθυνση βιομηχανικών τεχνολογιών, ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15:40 Ερωτήσεις & Απαντήσεις

16:00 Κλείσιμο

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για εγγραφές, συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής πριν από τις 27 Οκτωβρίου.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το WP NMBP 2018-2020 μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, ώστε ο υπεύθυνος του έργου να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό κατά τη διάρκεια του virtual event.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες στις 27 Οκτωβρίου.