Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Lifestyle Industry Business Meetings at HOMI 2018: Εκδήλωση Επιχειρηματικών και Τεχνολογικών Συναντήσεων στην Βιομηχανία του Lifestyle

Ημερομηνίες Εκδήλωσης: 26 έως 27/1/2018

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων Lifestyle Industry Meetings, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Ιανουαρίου 2018 στο Μιλάνο της Ιταλίας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HOMI 2018.
 
Η εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μιλάνου και τον οργανισμό SSI Innovhub του Μιλάνου, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas

Η εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους από τους παρακάτω τομείς:

-Wellness & Beauty

- Fragrances & Personal Care              

- Fashion & Jewels

- Gift & Events

- Garden & Outdoor

- Kid Style

- Home Textiles
 


Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων
 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

·  Nα προσεγγίσουν νέους πελάτες για προώθηση των προϊόντων τους 

·  Να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους ειδικά στην Ιταλική αγορά

·  Να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο 

Κόστος εγγραφής 


Η συμμετοχή στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. (ΠΡΟΣΟΧΗ: η ηλεκτρονική εγγραφή στον επίσημο ιστοχώρο της διοργάνωσης είναι υποχρεωτική).
 

Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας απευθείας εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων :

https://www.b2match.eu/homi2018

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν για τους εκθέτες και επισκέπτες της έκθεσης. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Χρονοδιάγραμμα

 
Εγγραφές: 16 Νοεμβρίου 2017 – 16 Ιανουαρίου 2018
Επιλογή συναντήσεων: 8 Ιανουαρίου - 22 Ιανουαρίου 2018
Διεξαγωγή εκδήλωσης: 26-27 Ιανουαρίου 2018


Πληροφορίες συμμετοχής

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Γραφείο Κρήτης, κ. Καραντώνης Ηρακλής (τηλ: 2810 391979, e-mail: karantonis@praxinetwork.gr).